Dr. Öğr. Üyesi ECE ÇETİN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ECE ÇETİN

T: (0282) 250 4733

M ecetin@nku.edu.tr

W ecetin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Veteriner Fakültesi
Bölüm:Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:VETERİNER - BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
Öğrenim Yılları: 2011-2017
Tez: Kasaplık Sığırlarda Salmonella Taşıyıcılığının ve Serotip Dağılımının Belirlenmesi
Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:VETERİNER
Öğrenim Yılları: 2004-2010
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ / GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2017-
Araş. Gör. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ / BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2013-2017
İdari Görevler
Komisyon Başkanlığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
2018-
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2017-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2017-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
2017-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YIBAR A., ÇETİN E., ATA Z., ERKÖSE E., TAYAR M., Clostridium perfringens Contamination in Retail Meat and Meat-Based Products in Bursa, Turkey., Foodborne Pathogens and Disease, vol. 15, pp. 239-245, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. ÇETİN E., YIBAR A., YEŞİLBAĞ D., ÇETİN İ., CENGİZ Ş. Ş., The effect of volatile oil mixtures on the performance and ilio caecal microflora of broiler chickens, British Poultry Science, vol. 57, pp. 780-787, 2016.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇETİN İ., ÇETİN E., ÇAVUŞOĞLU E., YEŞİLBAĞ D., MAHAMANE ABDOURHAMANE İ., ÖZBEK M., PETEK M., Geleneksel Derin Altlık ve Izgaralı Zeminde Yetiştirilen Yavaş ve Hızlı Gelişen Erkek Etçi Piliçlerde Bazı Et Kalitesi Özelliklerinin Karşılaştırılması, Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt 58, ss. 7-13, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
2. ÇETİN E., ÇIBIK R., Gıda Muhafazasında Dikkat Edilecek Hususlar, Türkiye Klinikleri Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Özel Dergisi, 2017.
Derleme Makale TR DİZİN
3. ÇETİN E., TEMELLİ S., EYİGÖR A. G., Effect of rearing systems and shell colour on some egg quality parameters, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2016.
Özgün Makale CABI
4. ATA Z. ., ÇETİN E., Salmonella Türlerinin Klasik Virulans Faktörleri, Uludag University Journal of Veterinary Medicine, 2015.
Derleme Makale CABI
5. YIBAR A. ., ÇETİN E., Hayvan Refahının Et Kalitesi Üzerine Etkileri, Uludag University Journal of Veterinary Medicine, 2013.
Derleme Makale CABI
6. ÇETİN E., TEMELLİ S., Surimi ve Surimi Ürünleri, Uludag University Journal of Veterinary Medicine, 2012.
Derleme Makale CABI
7. TEMELLİ S., ÇETİN E., Gıdalarda Patojen Kontrolünde Bakteriyofaj Kullanımı, Uludag University Journal of Veterinary Medicine, 2011.
Derleme Makale CABI
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. CETİN E., TEMELLİ S., EYİGÖR A. ., Prevalence, Serovar Distribution and Antimicrobial Resistance Phenotypes of Non-thyphoid Salmonella in Slaughter Sheep, 1st International Food and Medicine Congress-2018 (IFMC 2018) (24.05.2018-27.05.2018).
Sözlü Bildiri
2. CETİN E., ANAR B., TEMELLI S. ., CENGIZ S. S., EREN M., Effect of oregano and rosemary essential oil supplementation on broiler performance and caecal microflora, International Poultry Science Congress of WPSA’2018 (09.05.2018-12.05.2018).
Sözlü Bildiri
3. ÇETİN E., YIBAR A., ATA Z., ERKÖSE E., TAYAR M., Detection of Chromosomal cpe (C-cpe) Gene Carrying C. perfringens, 7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (04.10.2017-08.10.2017).
Poster
4. ÇETİN E., TEMELLİ S., EYİGÖR A. G., Presence of Non-thyphoid Salmonella in Slaughter Cattle: Species-specific Real-time PCR, Serovar Distribution and Antimicrobial Resistance Phenotypes, 7. Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (04.10.2017-08.10.2017).
Sözlü Bildiri
5. ÇETİN İ., ÇETİN E., ÇAVUŞOĞLU E., YEŞİLBAĞ D., Özbek M., Abdourhamane İ. M., PETEK M., Comparison of Some Meat Quality Traits of Slow and Fast Grown MaleBroiler Chickens Raised in Slat Floor Housing System’’, 4.Uluslararası Beyaz Et Kongresi (26.04.2017-30.04.2017).
Tam metin bildiri
6. PETEK M., YEŞİLBAĞ D., ÇAVUŞOĞLU E., ÇETİN E., Abdourhamane İ. M., ÇETİN İ., Slow Food:Slow Growing Broiler, Meat Quality and Welfare, 4.Uluslararası Beyaz Et Kongresi (26.04.2017-30.04.2017).
Tam metin bildiri
7. ÇETİN E., TEMELLİ S., EYİGÖR A. G., Antimicrobial resistance phenotypes of Salmonella enterica serovars of slaughter cattle and sheep origin, International Congress on Food of Animal Origin (10.11.2016-13.11.2016).
Sözlü Bildiri
8. ATA Z., ÇETİN E., ERKÖSE E., YIBAR A., TAYAR M., Determination of plasmid borne enterotoxin Gene P cpe in Clostridium perfringens isolated from meat and meat products, International Congress on Food of Animal Origin (10.11.2016-13.11.2016).
Poster
9. ÇETİN E., TEMELLİ S., EYİGÖR A. G., Salmonella Enterica Serovar Profiles in Slaughtered Cattle and Sheep, 3rd International Vet Istanbul Group Congress 2016 (17.05.2016-20.05.2016).
Sözlü Bildiri
10. ÇETİN E., YIBAR A., YEŞİLBAĞ D., ÇETİN İ., CENGİZ Ş. Ş., The effect of volatile oil mixtures on the performance and ileo caecal microflora of broiler chicks, 3rd International VETIstanbul Group Congress 2016 (17.05.2016-20.05.2016).
Sözlü Bildiri
11. YIBAR A., CETİN E., YAMAN G., Detection of Enteretoxin Production and Antibacterial Resistance of Bacillus cereus Isolated from Spices Used in Meat Products, 32. WORLD VETERINARY CONGRESS (13.09.2015-17.09.2015).
Sözlü Bildiri
12. CETİN E., ERKÖSE E., SERBETCİOGLU T., EYİGÖR A., TEMELLİ S., Detection of Salmonella spp. in Slaughter Cattle Feces by ISO 6579/A1: 2007 Method, 32. WORLD VETERINARY CONGRESS (13.09.2015-17.09.2015).
Poster
13. ERKÖSE E., CETİN E., SERBETCİOGLU T., TEMELLİ S., EYİGÖR A. ., Preliminary Evaluation of Slaughtered Cattle Carcass Quality Based on Aerobic Colony and Enterobacteriacea Counts, 32. WORLD VETERINARY CONGRESS (13.09.2015-17.09.2015).
Poster
14. Yıbar A., Çetin E., Yaman G. ., Microbiological Quality of Spices Used in the Production of Sucuk, INTERNATIONAL FOOD CONGRESS Novel Approaches in Food Industry NAFI 2014 (26.05.2014-29.05.2014).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Petek M., Yeşilbağ D. ., Çavuşoğlu E., Çetin E., Abdourhamane İ. M. ., Çetin İ., Genotip, Zemin Sistemi ve Tüy Yumuşatma Yönteminin Piliç Eti Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi, TÜRKAS 2017 (06.12.2017-07.12.2017).
Sözlü Bildiri
2. Çetin E., Erköse E., Tayar M., Ata Z., Yıbar A. ., Bursa´da Tüketime Sunulan Et ve Et Ürünlerinde C. perfringens İzolasyonu ve İzolatlarda C. perfringens Toksin Üretiminin ve cpe Gen Varlığının Araştırılması, 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (07.10.2015-11.10.2015).
Sözlü Bildiri
3. ERKÖSE E., ÇETİN E., ŞERBETCİOĞLU T., TEMELLİ S., EYİGÖR A., Kasaplık Koyun Karkas Kalitesinin Aerobik Koloni ve Enterobacteriaceae Sayıları ile Ön Değerlendimesi, 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (07.10.2015-11.10.2015).
Poster
4. ÇETİN E., ERKÖSE E. ., ŞERBETCİOĞLU T. ., TEMELLİ S., EYİGÖR A., Kasaplık Koyunlarda Dışkı ve Mezenteriyel Lenf Yumrularında Salmonella Varlığı, 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (07.10.2015-11.10.2015).
Poster
5. Çetin E., Çakmak Ö., Çakmak M., Yıbar A., Ata Z., Çeşitli gıda maddelerinde, ISO (11290-1/6579), Vitek immunodiagnostic assay system LMX metodu ve Dupont BAX real-time PCR sistemi kullanılarak Salmonella spp. ve Listeria monocytogenes´in teşhisi, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri (11.11.2014-13.11.2014).
Poster
6. Erköse E., Şerbetcioğlu T., Çetin E., Temelli S., Eyigör A., Kasaplık Sığır Karkaslarında Salmonella Varlığı, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri (11.11.2014-13.11.2014).
Poster
7. Şerbetcioğlu T., Çetin E., Erköse E., Temelli S., Eyigör A. ., Koyunların Yenilebilir İç Organlarında Salmonella Varlığı, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri (11.11.2014-13.11.2014).
Poster
8. Çetin E., Erköse E., Ata Z., Yıbar A., Tayar M., Pişmeye hazır, yemeye hazır ve çiğ et ve et ürünlerinde Clostridium perfringens ve enteretoksin (cpe) varlığınınbelirlenmesi ile RT-PCR tekniği kullanılarak kromozamal ve plazmid kaynaklı cpe toksin genlerinin tespit edilmesi, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri (11.11.2014-13.11.2014).
Poster
9. Çetin E., Erköse E., Şerbetcioğlu T. ., Temelli S., Eyigör A. ., Sığırlarda Mezenteriyel Lenf Yumrularında Salmonella Taşıyıcılığı, Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri (11.11.2014-13.11.2014).
Poster
10. Çetin E., Çakmak M. ., Çakmak Ö. ., Yıbar A. ., Ata Z., ET VE ET ÜRÜNLERİNDE İSO (11290-1/6579), VİTEK İMMUNODİAGNOSTİC ASSAY SYSTEM LMX METHODU VE DUPONT BAX REAL-TİME PCR SİSTEMİ KULLANILARAK SALMONELLA SPP. VE LİSTERİA MONOCYTOGENES´İN TANISI, XI. VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (21.10.2014-24.10.2014).
Poster
11. Çetin E., Temelli S. ., Surimi ve Surimi Ürünleri, 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu (24.05.2013-26.05.2013).
Poster
Yayın Hakemlikleri
1. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi ULAKBİM
Ulusal Projeler
1. Etlik Bıldırcın Rasyonlarına İlave Edilen Yeni Nesil Bitkisel Ekstrakt Karışımının Performans, Sekal Mikroflora ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi, BAP, Araştırmacı, 19.02.2018-Devam Ediyor.
2. Etlik Piliç Rasyonlarına İlave Edilen Biberiye, Kekik ve Uçucu Yağ Karmasının Performans, Et Kalitesi ve Oksidasyonu ile Barsak Mikroflorası Üzerine Etkileri, BAP, Araştırmacı, 26.09.2014-13.01.2016.
3. Pişirmeye hazır (ready-to-cook), yemeye hazır (ready-to-eat) ve çiğ et ve et ürünlerinde Clostridium perfringens ve enteretoksin (cpe) varlığının belirlenmesi ile RT-PCR tekniği kullanılarak kromozomal ve plazmid kaynaklı cpe toksin genlerinin tespit edilmesi, BAP, Araştırmacı, 01.03.2014-Devam Ediyor.
4. Kasaplık Sığır, Koyun ve Keçilerden İzole Edilen Salmonella Serotiplerinin ve Antimikrobiyal Direnç Profillerinin Belirlenmesi, BAP, Araştırmacı, 09.12.2013-Devam Ediyor.